navigace: Úvodní strana > Články > Návody pro chovatele > Výcvik loveckého psa v přinášení - I.díl

Výcvik loveckého psa v přinášení - I.díl

Vloženo: 25.10.2010 11:18:05   |   Autor: Juraj Kumpan   |   Rubrika: Návody pro chovatele   |   Přečteno: 5683x   |   2 komentářů

- - -V dnešním článku se podíváme na správný postup při výcviku psa v přinášení. Výcvikem budeme provedeni po jednotlivých krocích, kdy budeme postupovat od nejjednodušších požadavků ke složitějším, až docílíme kompletního výcviku aportování. Článek je od slovenského autora Juraje Kumpana, je v původním znění, ale věřím, že to není žádnou překážkou pro přečtení takto skvěle zpracovaného článku. Pro obsáhlost článku jsme jej rozdělili na dva díly, takže se můžete těšit na brzké pokračování.

 

Dnes už myslím nemôže byť debát o tom, že každý  pes sa dá naučiť prinášaniu. Berúc do úvahy telesnú konštitúciu každého z nich, možno výcvikom docieliť prinášanie zápalkových škatuliek čivavou ako aj líšky poľovníckym stavačom, či prinášanie iných bremien do hmotnosti až zhruba 10 kg. Doposiaľ je medzi nami  stále množstvo poľovníkov aj nepoľovníkov, ktorí sa domnievajú, že prinášanie je dedičnou vlastnosťou. Určitá časť psov sa skutočne naučí aportovať sama, bez pričinenia človeka, ale to väčšinou nestačí na to, aby sa z nich stali spoľahliví prinášači. Cvičiteľ naopak musí úmyselne vyprovokovať nejakou neobvyklou  požiadavkou aspoň slabý odpor,  aby psovi následným výcvikom vštepil ponaučenie, že prinášanie nieje zábavou, ale vážnou povinnosťou. A teda týmto psom od ktorých prinášanie vyžadujeme,  sa musí psychický pojem nutnosti stať samozrejmosťou. Pes musí pochopiť, že prinášanie je preňho povinnosťou, pred ktorou za žiadnych okolností niet úniku. Starí kynológovia si pamätajú na časté vášnivé debaty o metóde hravej a metóde parforsnej. Dnes myslím nieje sporu o tom, že k cieľu vedie spoľahlivo len metóda parforsná, čo neznamená psa mlátiť, ale ako som už písal, naučiť ho, že prinášanie je jeho bezpodmienečnou povinnosťou. Pes naučený prinášať metódou hravou v ťažších podmienkach pri  rôznych situáciách často sklame a my potom nemáme možnosť ani použitím nátlaku prinútiť ho k prineseniu. Je isté, že každý pes sa naučí prinášať a ak sa aj vyskytujú prípady skazených psov po parforsnej metóde, potom často nespočíva chyba v tom, že túto metódu aplikoval cvičiteľ nešikovne, než skôr v tom, že stratil vieru v jej konečný výsledok a nevytrval.

         S prinášaním je spojené  riadne odovzdanie zveri. Prinášanie niekedy patrí k prirodzenosti psa a závisí z časti aj od dedičných vlôh, no odovzdávanie sa spravidla prirodzenosti psa celkom prieči. Musí byť preto predmetom výcviku. A to nie zo žartu, ale preto,  aby v psovi bolo zakódované hlboké vedomie povinnosti, že nájdenú zver musí riadne odovzdať do ruky pána. Ak má pes v tomto smere dôkladnú prípravu nemôže sa potom v praxi stať, že by vypustil počas poľovačky neseného zajaca hneď potom, ako pri ďaľšom výstrele urobil blízko neho kotrmelec iný zajac. Správne odovzdávanie je to čo psíkovi v začiatkoch kazí radosť z prinášania,  ale je nutné.

- - -

Výcvik v prinášaní

Prvou podmienkou je rozčleniť výcvik do jednotlivých stupňov a systematicky postupovať od najjednoduchšej požiadavky k zložitejšej. Ja osobne si výcvik rozčleňujem takto:

 

1.     Uchopenie

         Pes je na vodítku v pozícii sadni. Je vhodné nájsť tiché miesto v interiéri, kde pes nebude rozptylovaný. Posadíme sa na stoličku a psa posadíme do rohu miestnosti tak,  aby bol po našej ľavici  chrbátom k rohu miestnosti odkial niet úniku. Nezačínam s požiadavkou, aby pes chytil moju ruku ako mnohokrát bolo doporučované odborníkmi, ktorí predpokladám iba opakovali metódy výcviku Karla Podhajského (doporučujem literatúru tohto kynológa. Súpisy Karla Podhajského v pôvodnej nezmenenej forme vydané ako publikácia Ohař všestranný jako zachránce zvěře.) Pes síce má sklony k uchopeniu pánovej ruky do papule, ale osobne mám dojem, že je to pre psa psychologicky zložitejšie, pretože v pánovi vidí navyššiu autoritu a je mu ťažko pochopitelné, že má zovrieť ruku, ktorá ho láska a trestá. Začínam preto s čímkoľvek guľatým a primerane podlhovastým. Ako adolescent som pužíval varechu. Dnes drevený kolík. Mladý pes občas kolík sám chytí v nádeji na novú hru, avšak vačšinou sa tak nestane, preto je potrebné psovi otvoriť papuľu a kolík mu do nej opatrne vložiť. Treba ďať pozor na pysky aby nedošlo k ich primliaždeniu, ktoré je mimoriadne bolestivé a značne by skomplikovalo celý úvod do výcviku v prinášaní. Samotné otvorenie papule vykonáme tak, že tlačíme pyskami hornej čeľuste o očné zuby v hornej čeľusti, alebo doporučujem každému nájsť si vlastný efektívny spôsob otvárania psej papule. Psy sa totiž čo do možností ich ovládania značne odlišujú.V prvom rade ide o to dosiahnuť finálny efekt tejto fázy, a to ten, že pes na povel ´´aport´´ uchopí kolík a bude ho sám krátky čas držať. Tento čas budete postupne predlžovať. Postup bude taký, že psovi pridŕžame papuľu zatvorenú s kolíkom v nej a pritom ho chválime v tom čase kedy kolík  drží  v papuli bez náznakov väčšieho odporu. Je však isté a s tým počítajte, že odporu sa v začiatkoch nevyhnete, tento je potrebné však zlomiť.  Postupne sa pokúšame tlak na čeluste znižovať a pri sebamenšom náznaku, že pes má v pláne papuľu otvoriť a kolík vypustiť mu túto opakovane pritláčame pričom velíme ´´DRŽ´´.

 

(poznámka: Dr. Steinitz vo svojej knihe Ohaři popisuje, že pokladá za vhodnejšie veliť psovi od začiatku výcviku iba povelom ´´aport´´. Ja osobne využívam pomocný povel ´´drž´´. Dr. Steinitz dôvodí absenciu tohto povelu pri svojom výcviku zvýšenou komplikovanosťou pochopenia spôsobenou väčším množstvom povelov, než je skutočne nutné. No ja dnes môžem tvrdiť, že pes je ľahko schopný časom neomylne chápať niekoľko desiatok povelov a tieto nezávisle od seba bleskurýchle plniť. Pomocný povel DRŽ neskôr využijeme pri daľších stupňoch výcviku v prinášaní. Je na zvážení každého z vás, či tento povel používať budete, alebo nie.  Zostane však bez debaty, že tento povel bude pes čoskoro zakaždým jasne chápať a bude preňho silným slovným tlakom pri výcviku správneho odvozdávania, aby nesený predmet nevypustil. Pomocný efekt tejto formy tlaku oceníte a bude vám zaručenou pomocou aj pri vyššej úrovni cvičenia s nesením ´´aportu´´ počas chôdze, ktoré je základným pilierom cvičenia, ktorým budete vštepovať psovi formu akou  má  pánovi zver správne k ruke odovzdať.)

- - -

2.      Ak opisované  pes zvláda, pristúpime ku kroku vyššej úrovne. Posadíme sa opäť do miestnosti tak, aby sme sedeli na stoličke pri stene a pes si sadol vedla nás. Medzi stoličku a stenu. Pri tomto cvičení je dobré využívať spomínané vodidlo na ktorom je pes stále uviazaný. Jednou rukou držíme kolík pred psovou papuľou a druhou pomocou vodidla priťahujeme psa ku kolíku pričom velíme aport. Cieľom je dosiahnuť, aby pes sám uchopil kolík. Rozdiel v cvičení  oproti 1. stupňu je v tom, že žiadame od psa aby kolík na povel uchopil sám, narozdiel od prvej úrovne, kedy sme mu ho vkladali do úst a pri správnom prevedení robil iba to, že na povel ´´aport´´ otváral papuľu aspoň do tej miery, že bolo možné mu tento kolík do mordy vložiť a následne ho krátky čas podržal bez náznakov úmyslu vypustenia.

 

(poznámka: pri tomto cvičení isté percento a to podľa môjho názoru dosť značné percento psov absolútne nepochopí o čo pánovi ide, čo tým trhaním vodidlom chce dosiahnuť, preto je na každom z vás, ktorí chcete svojho psa vycvičiť, aby ste dokázali za použitia vlastnej iteligencie, pri využití poznania svojho psa každý cvik, jeho náznak a ukážku vhodne modifikovať do úrovne, ktorú váš pes bude schopný pochopiť. Ubezpečujem vás, že psa dokáže vycvičiť aj hluchonemý človek. Hlavne žiadny stres. Pes takmer okamžite vycíti zmenu vašej nálady, že ste rozhádzaní a nevrlí a väčšinou prestáva akokoľvek konať v obave o svoju vlastnú bezpečnosť, kedy sa a priznajme si oprávnene obáva, že ho začnete za to, či ono karhať, poprípade fyzicky trestať. Vášmu psychickému stavu pri cvičení prosím venujte pozornosť. Uľahčí vám to veľa komplikácií spôsobených prípadným nesprávnym či prehnaným zákrokom. Ak by sa tak totiž stalo, potom už len ťažko a dlhú dobu budete presviedčať svojho štvornohého priateľa, že pri najbližšej ponuke aportovať mu v návale zlosti nevytrháte všetky chlpy.  Ako som už napísal, každý pes sa dá naučiť prinášať. A pri dnešných vedomostiach o  jemnocite psa nie je vôbec potrebné sa rozčuľovať a vymlátiť to z neho... Pri správnych prevedeniach chváliť, pri nesprávnom prevedení, alebo žiadnom, psa radšej ignorovať a zbytočne okolo toho nepestovať monológy o tom ako je len možné že to ešte  nepochopil. Jednak vám pes nerozumie a jednak je tým iba deptaný. Ak sa zdá byť všetko príliš náročné, pomáha aj niekolko dní oddychu. Zrazu sa Vám môže stať, že napriek tomu že ste vôbec nemali v pláne ten deň cvičiť, psík v bezstresovom stave intuitívne vykoná niekedy aj nepriamy či zo žartu uložený povel správne. Tento moment je však potrebné využiť. Rovnako,  každý inteligentný jedinec zpomedzi nás využije napríklad aj situáciu, kedy mimovoľne zazrie cez okno ako jeho psík roznáša po celom dvore topánky, pričom nenápadne otvorí dvere či okno a veľmi vľúdne velí aport a popritom psíka chváli. Je úplne irelevantné či pes  nesený predmet vypustí,  alebo sa rozbehne k pánovi. Trpezlivosť ruže prináša. Ide o to využívať každý moment. Každý takto uložený mem v mozgu psa časom zaručene vyústi až do memplexu, kedy pes pri povele aport bude pociťovať potrebu mať niečo v papuli a prinášať toto radostne pánovi s očakávaním pochvaly.

 

3.               Ak pes už pozná povel ´´daun´´ (k zemi) dávame mu za úlohu kolík uchopiť aj z tejto polohy. Toto by bola práca prvých troch až štyroch dní v prípade, že všetko prebieha ideálnym tempom a jedná sa aspoň o priemerne inteligentného psa. Rozdiely v inteligencii u jednotlivých psov sú totiž značné. Rozhodne však nie je vhodné žiadať zo začiatku od psa viac ako tu bolo opísané. Medzi jednotlivými opakovaniami cvikov zaraďujeme aktívny odpočinok, t.j. trochu si so psom pochodíme dookola a pod.. Celé denné cvičenie nesmie trvať dlhšie ako 15 až 20 minút. A malo by skončiť vždy v dobrej zhode so psom.

4.                Kolík teraz nahradíme dreveným kozlíkom a opakujeme cvičenia absolvované s kolíkom. (samozrejme za predpokladu, že cviky s kolíkom pes už bezchybne zvláda.) Cvičenia s kozlíkom realizujte rovnako ako s kolíkom od od prvej fázy rovnakým postupom.

5.                Prechod k neseniu. Pri nasledujúcich cvičeniach stále využívame vodidlo !!!

          Pes na povel uchopí kozlík z pozície sediacej. Pri prvom vykročení pes spravidla kozlík pustí na zem. Ak tak urobí nasleduje blesková slabučká facka napríklad do oblasti papule. (nepoužívať povel fuj, mohlo by dôjsť k rozporu v chápaní požadovaného) Nie je podstatné kam udrieme,  avšak treba veľmi slabo fyzicky zakročiť,  žiadne reči okolo toho. Takýto trest síce nebolí, ale pes veľmi rýchlo pochopí, že  nesený predmet  môže pustiť až na povel ´´pusť´´. Ak upustí skôr ako velíme ´´pusť´´  nasleduje opäť povel ´´sadni´´ a nový povel ´´aport´´ (stále z ruky). Znovu vykročíme a pokiaľ pes kozlík nepustí nasleduje pochvala a povel ´´sadni´´ a ´´pusť´´. A znova pochvala. Nesenie predlžujeme na vzdialenosť niekoľkých krokov.  Pred odovzdaním velíme ´´sadni´´.

- - -

V příštím díle se budeme věnovat dalším 11 podmínkám správného výcviku.


elektro-obojky.cz

Diskuse k článku: Výcvik loveckého psa v přinášení - I.díl

  Zobrazit celou diskusi
-

Vaše fotogalerie

Informace o novinkách emailem
< Září 2023 >
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Jaké témata článků by jste zde na portále uvítali?

10% (187)
71% (1385)
7% (134)
11% (210)
2% (44)
Počet hlasujících: 1960
Archiv »

 
Prohledat:
zavřítRegistrace | Funkce systému | Proč se registrovat | Ceník | Kontakty

Úvodní strana | Plemena ohařů | Články | Inzerce | Akce | Diskuse | Soutěže

Autorská práva | Reklama | O portálu Ohaři.eu | Zásady ochrany osobních údajů

Podporujeme | Podpořte náš portál | Mapa webu

Partneři portálu: Jen ty nejaktuálnější informace - to je Bonza! LEPŠÍ WEB

Copyright © 2008 - 2023
Web From Pixels group
design by BORI


Navštivte také: stezka Pustevny | fotogalerie dorty | Faktura Online