navigace: Úvodní strana > Články > Rady a tipy > Výcvik loveckých psů - 2. díl

Výcvik loveckých psů - 2. díl

Vloženo: 7.11.2008 00:02:53   |   Autor: Administrátor portálu   |   Rubrika: Rady a tipy   |   Přečteno: 12427x   |   8 komentářů

Výcvik loveckých psůV první části článku jsme si řekli něco o základech výcviku loveckých psů a také jste se mohli dočíst jak naučit psa vybraným loveckým úkonům. V tomto díle seznam úkonů rozšíříme například o hledání, vystavování, ale také třeba výcvik psa ve vodě.

 

Výcvik psa k honitbě

Výcvik v terénu začneme se psem až tehdy, když jsme s ním zvládli domácí výcvik a pes je poslušný a ovladatelný.

Výcvik se dělí na výcvik:

  • v poli
  • v lese
  • ve vodě

Při výcviku v poli cvičíme tyto disciplíny pracovního výkonu psa: hledání, vystavování, postupování, klid před zvěří, sledování přirozené a umělé stopy, dohledávání postřelené drobné zvěře a odvaha psa na škodnou.

Při výcviku v lese jsou to tyto disciplíny: slídění, nahánění, šoulání a chování psa na stanovišti.

Při cvičení psa ve vodě se zaměříme na jeho ochotu jít pracovat do hluboké vody, nahánět v rákosí, slídit za živou kachnou, dohledat postřelenou kachnu a přinášet ji z hluboké vody.

 

Hledání

psa má být soustavné, prostorové a vytrvalé. Ze začátku zvykejme psa hledat blízko před námi (50m), abychom ho mohli ovlivňovat a případným rozkazem "K zemi!" mu včas zabránit, aby vyrazil za zvěří. Vlažného psa v hledání opakovaně povzbuzujeme. Snažíme se, aby se pes naučil měnit směr hledání na náš povel.

 

Vystavování

je vrozenou vlastností ohařů. Většina mladých psů hned napoprvé zvěř po navětření vystavuje. Pokud ohař před námi zvěř vystaví, dbáme na to, aby vydržel do našeho příchodu. Když zvěř nevystavuje, ale hned vypichuje, přivážeme jej na dlouhou šňůru a dáme mu povel "K zemi!" a dalším povelem "Zůstaň!" ho stále uklidňujeme a chválíme, čímž vlastně prodlužujeme dobu vystavování. Psa cvičíme, dokud sám pevně nevystavuje a nechová se úplně klidně. Tímto způsobem se ohař naučí i klidu před každou zvěří.

 

Postupování

Často se stává, že zvěř před ohařem utíká, což mladého psa svádí k tomu, že za ní vyrazí. Proto ho musíme naučit za zvěří postupovat a ustalovat pomalu. Psa necháme opatrně postupovat buď na šňůře, nebo vedle nohy, přičemž mu velíme "Postupuj!" a stále chválíme.

 

Sledování přirozené a umělé stopy

je přípravou pro cvičení a dohledávání postřelené zvěře. Cvičí se na stopě vůdce, přirozené stopě zdravé zvěře, na stopě vlečené zvěře a na uměle pobarvené (krvavé) stopě.

Na stopě vůdce cvičíme psa s pomocníkem, který psa drží, zatímco vůdce odejde na vzdálenost asi 10 kroků a schová se. Pomocník potom nasadí psa na dlouhé šňůře nebo řemenu na stopu a dá mu rozkaz "Stopa!", přičemž dbá, aby pes klidně a přesně sledoval stopu. Postupně stopu prodlužujeme a ztěžujeme několika změnami směru. Později pomocník pouští psa na stopu volně, bez šňůry nebo řemenu.

Na přirozené stopě zdravé zvěře cvičíme psa vždy na dlouhé šňůře, podobně jako při stopě vůdce. Nejvhodnější je stopa zajíce, kterého pes neviděl odběhnout. Důležité je, Aby si cvičitel zapamatoval přesnou dráhu stopy. Psa nasadí na stopu zajíce s povelem "Stopa!" a postupuje se psem kontroluje, zda náruživě a přesně sleduje stopu. Výborný je ohař, který stopu hlásí.

Na vlečkách - stopách vlečené zvěře, také cvičíme psa na dlouhé šňůře nebo řemenu. Stopu vlečky - táhnuté zvěře - zakládáme vždy po větru a použijeme k tomu zvěř (zajíc, bažant), kterou jsme psa naučili ochotně přinášet. Pomocník označí místo začátku stopy (tzv. nástřel) a táhne zvěř za sebou na 2 metrové šňůře. Na konci vlečky zvěř zanechá, odejde dál a ukryje se. Na začátku připravujeme krátké vlečky, později je prodlužujeme až na 300 i více metrů s dvěma tupými úhly. Vůdce potom psa přivede na nástřel, nasadí psa na stopu a opakovanými povely "Stopa! Přines!" sleduje psa na řemenu až na konec vlečky. Když pes zběhne ze stopy, nechá jej, aby se sám opravil, případně ho stáhne a navede na stopu vlečky. Na konci vlečky necháme psa uchopit zvěř a vracíme se spolu s aportujícim psem na její začátek, kde si sedne před vůdce a za povelu "Pusť!" mu zvěř odevzdá.

Pokud pes spolehlivě vypracovává vlečku na řemenu, začneme s nácvikem volného vypracování. Postupujeme stejným způsobem jako předtím, ale psa na vlečce sledujeme pouze 15-20 kroků, a když pes dostatečně "zalehne" do řemenu, vypustíme jej s povelem "Stopa! Přines!". Když se vrátí z vlečky bez zvěře, vezmeme ho na šňůru a celou vlečku s ním znovu vypracujeme. Denně cvičíme nejvíce 2-3 vlečky, abychom psa neznechutili.

Na uměle pobarvené stopě cvičíme psa k dohledávání postřelené srnčí zvěře. Použijeme k tomu konzervovanou hovězí krev. Pomocník kape krev z umělohmotné láhve. Na konci stopy položí srnčí zvěř nebo alespoň srnčí kůži (srnčinu) a sám se ukryje.
Na znamení trubkou cvičitel nasadí psa na barvářském řemenu na nástřel, může mu dát i povel "K zemi!", aby se pes uklidnil a lépe navětřil stopu. Potom mu zavelí "Barva!" a pustí psa na stopu a postupuje s ním, aby mohl kontrolovat, zda jde správně po stopě. Pokud ji pes sleduje správně, pochválí ho a občas mu opakuje povel "Barva!". Pokud z barvy sejde, odvoláme ho a vrátíme na místo, na kterém ze stopy sešel. Tak postupujeme až k cíli, kde psa pochválíme, případně odměníme pamlskem. Po nalezení srnce psa pozorujeme, zda pes zvěř nenačíná. Pokud ano, káravými slovy "Fuj! Co je to?" mu v tom zabráníme a psa "zadaunujeme". Pobarvenou stopu postupně prodlužujeme. Celkem je stopní dráha dvakrát lomená a na jejím konci musí na zkouškách vždy ležet kus spárkaté zvěře.

V práci na pobarvené stopě může ohař pracovat jako vodič, oznamovač, hlasitý oznamovač nebo hlásič. Vodič pracuje na stopě od nástřelu až na konce stopy k položené srnčí zvěři na barvářském řemenu. Oznamovač pracuje od nástřelu k prvnímu pelechu zvěře jako vodič, potom je z řemene vypuštěn a po dohledání zhasnuté zvěře na konci pobarvené stopy se vrátí k vůdci, kterému naučeným způsobem oznámí, že zvěř našel, a dovede ho k ní. Hlásič pracuje podobně jako oznamovač, ale místo návratu k lovci zůstane u zhasnuté zvěře a hlásí ji až do příchodu vůdce. Hlasitý oznamovač je kombinace hlásiče a oznamovače, který se po nalezení zhasnuté zvěře vrátí k lovci a hlášením ho nabádá, aby ho k dohledané zvěři následoval. Hlášení je nejpůsobivější práce při dohledání spárkaté zvěře. Dobrý hlásič má nalezení zvěře vytrvale hlásit až do příchodu lovce.

 

Dohledávku střelené zvěře

učíme psa tak, že pohodíme zastřeleného zajíce do prostoru, aby ho pes neviděl, a s povelem "Hledej - přines!" ho ve směru větru vypustíme. Pes zvěř navětří, přijde k ní, ihned ji uchopí a přinese. Pro takového psa nešetříme pochvalou ani odměnou. Když pes nalezenou zvěř pouze očichává, vydáme mu ihned energický rozkaz "Přines!" a trváme na tom, aby ji pes rychle přinesl a odevzdal. Cvik opakujeme s různou zvěří a na různých místech tak dlouho, až pes nalezenou zvěř spolehlivě přinese pouze na povel "Hledej!".

 

Dohledávání postřelené zvěře

cvičíme podobně jako sledování stopy zdravé zvěře, a to nejprve na dlouhém řemenu nebo šňůře. Přiložíme psa na nástřel a s povelem "ztratil - přines!" ho necháme sledovat stopu poraněné zvěře. Až když pes vypracuje několik dohledávek na řemenu, vypustíme ho volně. Při práci na stopě nikdy nepoužíváme povel "Hledej!". Při sledování stopy zdravé zvěře používáme výhradně povel "Stopa!".

 

Ostrost

psa na škodlivou zvěř je většině psům vrozená. Ostrost necvičíme, poněvadž je v rozporu s ustanovením zákona na ochranu zvířat proti týrání.

 

Slídění

v lese je prakticky totožné s hledáním v poli. Rozdíl je v tom, že pes hledá před námi v lese v kratší vzdálenosti než v poli, abychom mohli psa v méně přehledném terénu sledovat. Slídění cvičíme tak, že psa vypustíme s povelem "Hledej!", a když se od nás vzdálí na více než 30 metrů, dáme mu povel "K zemi!". Po chvilce mu dáme opět povel k hledání. Opakujeme to tak dlouho, až pes přijde na to, že od nás nesmí odbíhat daleko. Musí při tom slídit za zvěří, musí být klidný před zvěří i po výstřelu.

 

Nahánění

Při nahánění pes prohledává určenou houštinu, v ní ležící zvěř bez povelu zdvihá, hlasitě honí a žene ke střelcům. Tuto disciplínu je důležité nacvičit hlavně u honičů, jejichž vrozenou vlastností je hlasitost na stopě zvěře. Jinak mají hlásit na stopě staré, jinak na čerstvé, což dovedou lovci rozeznat. Podle rozdílné intonace hlasu honiče se dá poznat, jakou zvěř žene. Pes, který se při nahánění neozývá, je v praxi těžko využitelný a neměl by se používat ani do chovu, protože němé nahánění se dědí.

 

Šoulání

Při šoulání doprovází pes svého vůdce u levé nohy buď volně, nebo na vodítku (barvářském řemenu), nebo může jít za lovcem, tedy v jeho stopách. Proto psa vodíme do lesa po úzkých cestách nejprve na delším řemenu a velíme mu povelem "Za paty!". Nedovolíme mu, aby nás předbíhal. Cvičení opakujeme, dokud si pes nezvykne chodit klidně za námi. Při tomto cviku občas i vystřelíme, aby si pes zvykl i na klid po výstřelu. Pes má po výstřelu zůstat klidně ležet. Potom ho naučíme, aby na pokyn zvednutí ruky zaujal polohu "K zemi!" a na další pokyn vůdce - připažení - se opět za něj opatrně zařadil. Slovní povely se při nácviku ani v praxi při šoulání nemají používat.

 

Čekaná

Na čekané mají lovec i pes zachovat úplný klid. Pes, který se umí dobře chovat při šoulání a po odložení, nedělá lovci žádné těžkosti ani na čekané. Psa bereme na čekanou v létě a na taková místa, kde jej co nejméně obtěžuje hmyz, zejména komáři. V zimě psa na čekanou nebereme. Po příchodu na čekanou na zemi nebo na vysoký posed dáme psovi povel "K zemi!" a "Zůstaň!". Potom se i my usadíme a čekáme. Psovi nedovolíme, aby byl zvědavý a rozhlížel se na všechny strany, aby kňoural, škrábal se, odháněl mouchy apod. Tiše ho plísníme a dbáme, aby nám pes svým chováním nevyplašil zvěř.

 

Chování psa na stanovišti

Pokud se pes umí chovat po odložení a na čekané jistě se bude spolehlivě chovat i na stanovišti. Zacvičujeme ho tak, že několik honců spolu se psem provede krátký hon. Potom psa uvážeme na vodítko a dáme mu povel "K zemi!". Honci potom zvěř před námi hlasitě tlačí. Přitom občas vystřelíme a pozorujeme chování psa. Každý jeho nejmenší pohyb rázně potlačíme a psa uklidníme. Když už máme jistotu, že se pes bude chovat klidně, můžeme cvik opakovat i s neuvázaným psem.

 

Výcvik psa ve vodě

je zaměřený na to, aby pes ochotně a spolehlivě pracoval ve vodě. Cvičení psa ve vodní práci se má uskutečňovat vždy v létě za teplého počasí. Při tomto výcviku nepotřebujeme žádné zvláštní pomůcky a nepoužíváme při něm ani žádných trestů. Každý ohař má spolehlivě pracovat ve vodě, má zvěř z rákosí vypichovat a střelenou zvěř dohledat a přinést.

 

Ochota pracovat v hluboké vodě

Ohař musí ukázat, že se nebojí jít do vody, umí dobře plavat, dá se dobře ovládat a měnit směr podle pokynů vůdce. Mladý pes jde do vody obyčejně ochotně. V této práci je vhodné zaučovat mladého psa spolu se starším, dobře vycvičeným psem na práci ve vodě. Pokud takového nemáme, může cvičitel i sám vcházením nejprve do mělčí vody lákat psa k sobě. Postupně jej vláká do hluboké vody za vydávání povelu "Do vody!". Cvičení ochoty psa jít do vody je možné kombinovat i s přinášením (když už spolehlivě přináší) tak, že házíme dřívko nebo kozlíka z lipového dřeva do vody a velíme povelem "Přines!". Při tomto výcviku musíme být trpěliví. Nikdy psa neházíme do vody.

 

Nahánění v rákosí

cvičíme v místech, kde je dost vodní zvěře, aby její pachy psa zlákaly. Na začátku zvolíme řidší rákosí a psovi dáme povel "Hledej - vpřed!" a podle možnosti i sami jdeme do vody a psa k hledání stále povzbuzujeme. Pes by neměl v rákosí vystavovat. Pokud vidíme, že pes stojí, velíme mu povelem "Vpřed!". Když kachna vyletí, snažíme se jí zasáhnout výstřelem, abychom psovi ukázali smysl této práce.

 

Dohledávání střelené kachny

cvičíme tak, že od břehu asi 5-10 m hodíme do rákosí střelenou kachnu. Pes to nemá vidět. Nejprve pohodíme kachnu do mělké vody, až později do hluboké, Po každém přinesení trváme na tom, aby kachnu předčasně nepouštěl a neotřásal se, než ji správně v sedě odevzdá.

 

Přinášení kachny z hluboké vody

Při této disciplíně musí pes při zkouškách dokázat, že umí dobře plavat, přinést a odevzdat kachnu vůdci na jeden povel. Přinášení z hluboké vody cvičíme se psem až do spolehlivého přinášení zvěře na zem. Zvěř házíme psovi nejprve do mělké, později do hluboké vody asi 10-15 m od břehu. Psa před vydáním povelu posadíme, sejmeme mu obojek a velíme "Přines!". Cvičení opakujeme tak dlouho, pokud nám pes kachnu nepřináší a správně neodevzdá na jeden povel.

 

Norování

Žádnému psovi nehrozí takové nebezpečí poranění jako norníkovi, který musí pracovat pod zemí, kde musí podstoupit velmi tvrdý boj se silnějším protivníkem. Na splnění tohoto úkolu mu nestačí pouze dostatečná ostrost a odvaha, ale musí mít i dobrý výcvik, který provádíme v umělé noře.
Po dostatečném výcviku v ostrosti na škodnou zvěř na povrchu začneme norníka cvičit pod zemí. Na začátku stačí, když vybudujeme jednoduchou provizorní noru doma na zahradě. V umělé noře začínáme s výcvikem psa se škodlivou zvěří, umístěnou za přepážkou. Napřed pouštíme lišku do nory tak, aby ji váš pes viděl, a zavřeme ji za přepážku ve středu nory. Tím zlepšujeme ochotu psa vcházet do nory. Psa necháme na lišku dorážet, abychom v něm vystupňovali odvahu a útočnost. Potom umístíme lišku do třetího kotle na konci nory (opět za přepážkou) a necháme norníka na lišku co nejdéle dorážet. Přitom dbáme na to, aby dorážení psa bavilo a nezačal noru předčasně opouštět. Je dobře, když z prvních cvičení vyjde pes jako vítěz. Povzbuzuje jej to a dodává odvahu. Cvičení opakujeme 1-2krát do týdne, vždy na jiné zvěři. Pokud je pes v této práci již dobře zacvičen, můžeme s ním jít cvičit do řádně vybudované umělé nory, kde v přítomnosti odborníka dáme psovi vyšší stupeň výcviku a připravíme ho na zkoušky z norování.

Lovecký pes má doprovázet myslivce při pochůzkách honitbou a při lovu. Svou prací i svým zevnějškem dokáže lovci zpestřit i zpříjemnit všechny akce, kterých se s ním účastní.


elektro-obojky.cz

Diskuse k článku: Výcvik loveckých psů - 2. díl

  Zobrazit celou diskusi
-
-
-
-
-
-

Vaše fotogalerie

Informace o novinkách emailem
< Květen 2024 >
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Jaké témata článků by jste zde na portále uvítali?

10% (188)
71% (1390)
7% (136)
11% (213)
2% (44)
Počet hlasujících: 1971
Archiv »

 
Prohledat:
zavřítRegistrace | Funkce systému | Proč se registrovat | Ceník | Kontakty

Úvodní strana | Plemena ohařů | Články | Inzerce | Akce | Diskuse | Soutěže

Autorská práva | Reklama | O portálu Ohaři.eu | Zásady ochrany osobních údajů

Podporujeme | Podpořte náš portál | Mapa webu

Partneři portálu: Jen ty nejaktuálnější informace - to je Bonza! LEPŠÍ WEB

Copyright © 2008 - 2024
Web From Pixels group
design by BORI


Navštivte také: stezka Pustevny | fotogalerie dorty | Faktura Online