navigace: Úvodní strana > Články > Rady a tipy > Výcvik ohařů v USA

Výcvik ohařů v USA

Vloženo: 20.7.2009 21:36:17   |   Autor: Dan Ryba   |   Rubrika: Rady a tipy   |   Přečteno: 2937x   |   3 komentářů

- - -Chov a výcvik loveckých ohařů je v USA populární a má dlouholetou tradici. Pro našince je trochu obtížné se v organizaci výcviku orientovat, protože touto činností se v USA zabývá více organizací. Vyjmenujme si pouze ty nejvýznamnější.

 

Bezesporu tou největší je AFTCA, která se zabývá organizací field trialových soutěží, dále pak to jsou NAVHDA, NAGDA, NSTRA,NBDCA, NATHA, NBDC a řada dalších. Existují tak různé druhy soutěží a i různé zkušební řády. Nejznámnějším je zkušební řád AKC (American Kennel Club), který se skládá ze zkoušek - Junior Hunter, Senior Hunter a Master Hunter( jsou to tři stupně ) a zkoušky vodní (Water test). Trochu podrobněji se zmíním o zkušebním řádu NAVHDA, který se stává ze čtyř zkoušek - Natural Ability Test(obdoba našich ZV), dále pak The Utility Prepatory Test a Utility Test. Výkony psů jsou hodnoceny známkami 4,3,2,1,0 násobeno různými koeficienty a podobně jako u nás podle počtu bodů je používáno řazení do 1., 2. a 3. ceny.Vrcholem je pak tzv. Invitional Test, kterého se účastní jednou ročně pouze vybraní jedinci, kteří složili předešlé zkoušky v první ceně s nejvyšším počtem bodů. Náplní této zkoušky jsou polní a vodní práce. Na každé pracoviště nastupuje vždy dvojice vedoucích se psy. Posuzuje se zde podstatně přísněji než u předešlých zkoušek. Nejnižší známkou je zde trojka, pokud výkon nesplňuje toto hodnocení, soutěžící dále nepokračuje, u disciplín vystavování, nos a chuť k práci pro úspěšné složení zkoušky je nezbytné dosažení známky 4, nejvyšší koeficient při posuzování mají disciplíny - nos 6, hledání, vystavování a chuť k práci 5. Časový limit pro hledání je minimálně 60 minut, je požadováno přiznávání. Velmi přísně jsou posuzovány na těchto zkouškách klidy, u nižších zkoušek se posuzuje tzv. Steadiness(klid) to flush, Wing, shot, fall - 1) flush - chování psa ve fázi, kdy vůdce přichází ke psu a vyšlapuje zvěř, 2) Wing - fáze, kdy pernatá vzlétá, 3) shot - chování psa při výstřelu a 4) fall fáze, kdy střelená zvěř dopadne na zem. Posuzují se tedy 4 fáze jednotlivě a zadává se celková známka jako průměr. Na Invitional Testu se posuzují bodově pouze druhá a třetí fáze tzn. Wing a shot , ale podstatně přísněji. U hledání se požaduje především účelnost, rychlost a nasazení, pes nesmí polevit v nasazeném tempu a rozhodčí si v průběhu hledání ověří i přivolání. V průběhu celé zkoušky se posuzuje a zadává známka za nos, chuť k práci, poslušnost a tzv. Cooperation neboli spolupráce. Bodové hodnocení je v rozpětí min. 166 - max.200, není určováno pořadí. Percentuální úspěšnost na těchto zkouškách je v průměru okolo 39 % Na této soutěži startují členové NAVHDA nejenom z USA, ale také z Kanady. První ročník 1988 byl uspořádán v Kanadě(Ontario), následující ročníky do r. 2004 byly pořádány jednou za dva roky. Od r. 2004 je tato akce pořádána každoročně, letos ve dnech 17.-20.9. v Bloomingdalu (stát Ohio). Na letošní akci bylo vybráno přes 140 psů. Převažují německá a francouzská plemena ohařů. Co se týče počtu vedou NKO před NdrO. Překvapivě je zde několik MMO a pouze dva výmaři. Britská plemena ohařů zde letos zastupuje pouze jeden irský setr. Běží zde i 3 italští spinoni.

- - -

Chov a výcvik ohařů v USA má silně komerční charakter. V zemi existuje velké množství chovatelských stanic (kennels), které se zabývají chovem a výcvikem loveckých psů. Můžete si zde koupit štěně, vycvičeného psa a nebo si psa nechat vycvičit. Ceny vycvičených psů jsou různé, za 3500,- USD si můžete pořídit perspektivního desetiměsíčního psa NKO nebo tříletého NKO, který má za sebou jednu loveckou sezónu. Psi, kteří mají za sebou praxi (2-3 lovecké sezóny) bývají podstatně dražší a obdobně psi, kteří se umisťují na špici různých soutěží.
Pokud se rozhodnete, že si chcete psa nechat vycvičit, musíte počítat, že to není levná záležitost. Tříměsíční výcvik, který se sestává ze základů poslušnosti včetně aportu a základu polní práce včetně ubytování psa Vás, vyjde na 1500-3000,- USD . Obdobnou částku zaplatíte, pokud chcete již cvičeného psa zapracovat do praxe. Profesionální trenéři odjíždí v období lovecké sezóny na tzv. kempy do oblastí, kde je hodně pernaté zvěře a zde připravují tyto psy do praxe. Velmi často jeden trenér takto připravuje v průběhu 3 měsíců i 10 - 15 psů. Odlišné od nás je i to, že drtivá většina psů pro praxi je prodávána bez složených zkoušek.

- - -

Pokud se rozhodnete si psa vycvičit sami pod odborným dohledem, musíte počítat, že sáhnete ještě hlouběji do peněženky. Hodina pod dohledem trenéra se cenově pohybuje od 50,- USD výše, u vyhlášených trenérů za celodenní individuální konzultaci zaplatíte i 1000,- USD, nutno podotknout, že v této ceně je zahrnuta veškerá doprava v honitbě poskytnutá trenérem a několik kusů zvěře. V případě, že se rozhodnete jet na výcvikový tábor s omezeným počtem účastníků(zpravidla 6), vyjde Vás takováto příprava s ubytováním a stravou na jeden týden cca na 3000-3500,- USD.
Co se týče metodiky výcviku i zde najdeme určité odlišnosti. Nácvik poslušnosti probíhá ve znamení používání elektronických obojků. Na americkém trhu v této oblasti zaujímají nejsilnější pozice firmy Tritronics, DT Systems, Dogtra, Innotek a nyní se k nim připojila firma Sportdog. Existuje i řada dalších, ale uvedené firmy nejvíce ovlivňují vývoj této výcvikové pomůcky a mají nejsilnější pozici na trhu. Tyto firmy spolupracují s předními americkými trenéry na jejím vývoji a tak např. firma Tritronics spolupracuje s Jimem Dobbsem, který se významně podílel na vývoji nové funkce el.obojku a to tzv. vibračním pageru, dále spolupracuje s Davem Walkerem chovatelem a trenérem brittanies(americká verze bretaňského ohaře), který získal za svoji kariéru více než 3 000 vítězství ve field trialových soutěžích. Firma DT Systems spolupracuje např. s Georgem Hickoxem, který je trenérem a chovatelem AS,POI, NKO a pořádá výcvikové semináře v USA a Kanadě. V současné době získávají velkou oblibu i GPS lokátory, které umožňují majiteli psa, který se zaběhl, lokalizovat jeho polohu. Na některých soutěžích je používání těchto obojků( GPS lokátorů) oficiálně povoleno. Výcvik za použití elektronického obojku Američané nazývají „ unleashed training „, což bychom mohli přeložit jako trénink bez vodítka, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože při používání elektronického obojku je pes především v začátcích výcviku na vodítku. Napřed se pes učí povel místo (kennel), bez použití obojku a teprve, až pes na tento povel ví, co je po něm požadováno, je použit elektronický obojek. Cílem je, aby pes provedl správně požadovaný cvik za použití co nejnižšího stupně korekčního impulsu. Teprve, až má pes opravdu zafixovaný cvik a provádí jej požadovaným způsobem, přechází se na cvik další tzn. sedni. Postup je obdobný a postupně se přidávají další cviky. Odlišné je, že pro zastavení psa Američané nepoužívají jako my v Evropě povel daun, ale Whoa-stůj. Zdůvodňují to tím, že jejich psi pracují na velké vzdálenosti v terénech s různě vysokým porostem. Tato poloha jim umožňuje, aby psa lépe viděli.
Jedním ze způsobů, jak tuto polohu nacvičují, je provlékání dlouhé šnůry pod spodní část těla. Jiným způsobem nácviku je zastavení a stání na desce. Velmi často používají při samotném vystavování plastové barely na kterých pes stojí a vystavuje.

- - -

Jinak nezbytnou výcvikovou pomůckou při výcviku je dlouhá šnůra, zásadně vždy kulatá o průměru 0,8 - 1,00 cm a délky
12-25 m. Při základním výcviku má pes vždy dva obojky a pokud pes cvik již ovládá, kombinuje se el. impuls s trhnutím vodítka nebo šňůry. Někteří trenéři používají při nácviku poslušnosti i klikr.
Nácvik aportu probíhá obdobně jako u nás, tzn. metodou nuceného aportu. I v USA většina trenérů začíná aport nácvikem držení ruky. Američané skoro vždy cvičí aport na vyvýšeném místě, někdo používá kulaté stoly, někdo lavice, řada cvičitelů provádí výcvik na lavicích, které spíše připomínají kladiny na nižších nohou. Někteří trenéři používají speciálně upravená pouta, která se upevní psovi na obě přední a jednu zadní nohu, aby se pes nemohl postavit. Jsou používány i jiné různé postupy, které považuji za diskutabilní a nebudu je zde prezentovat. V souvislosti s „ unleashed training „ řada trenérů používá a propaguje nácvik s použitím elektronického obojku. Zmiňuji se o této skutečnosti v souvislosti s mým článkem „Elektronický obojek - realita a mýty „, kdy jsem dostal od několika čtenářů dotaz, jestli je vhodné při nácviku aportu použít el.obojek. Měl jsem možnost vidět několik výsledků tohoto snažení u lidí, kteří patřili k opravdu zkušeným výcvikářům a pouze v jednom případě se to dalo dívat. Nutno podotknout, že dotyčný výcvikář byl několikanásobný mistr republiky, reprezentant a byl mu udělen titul mistra sportu.
Osobně tuto alternativu nácviku aportu nedoporučuji, především těm měně zkušeným. Jinak Američané používají při nácviku aportu v pokročilejší fázi tzv. pachových scentů - jsou to kapalné koncentráty pachů zvěře, které lze nyní zakoupit již v ČR. Je to z mého pohledu dobrá pomůcka, protože si pes vytvoří spojitost povinnosti s pachem zvěře.
Jak jsem již dříve uvedl nezbytnou pomůckou amerických kynologů je dlouhá šnůra tzv. checkcord. Používá se např. u přípravného cviku na polní práce tzv. circling. Cílem tohoto cviku je, aby si pes na poli neustále kontroloval pohyb svého vůdce bez povelu a byl s ním i na dálku v kontaktu tzn. nedostával se z jeho vlivu.
Z výše uvedených informací vyplývá, že prioritou ve výcviku ohařů v USA jsou polní práce zaměřené na lov pernaté zvěře.
Obdobně jako u nás i v USA trápí lovce velký úbytek drobné zvěře. Z toho důvodu i profesionální cvičitelé používají pro nácvik vystavování pernaté zvěře uměle odchovanou zvěř.
Pro počáteční výcvik ohaře jsou používáni holubi. Za prvé jsou snadno dostupní, pořizovací náklady jsou nízké a pro psa je jejich pach velmi intenzivní. Velkou výhodou je i skutečnost, že se dají poměrně lehce odchytit i ve volné přírodě. Jejich odchyt v USA není zakázán, takže řada cvičitelů chytá divoké holuby do odchytných klecí viz. obrázek. Do takovéto klece se umístí jeden holub a krmení jako návnada. Pochopitelně na velkých chovných stanicích, kde psy cvičí ve velkém množství, jsou cvičitelé nuceni ptáky chovat. Začínají tedy s nácvikem vystavování na holubech i z toho důvodu, že pokud cvičitel náhodou nějakým nešetrným způsobem zasáhne do nácviku, nevytvoří se zde psu nežádoucí spojitost s divoce žijící zvěří.

- - -
- - -

 Při manipulaci s holuby pro nácvik vystavování se doporučuje cvičiteli pracovat v bavlněných rukavicích, aby na ptácích neulpěl lidský pach. Způsobů, jak se holubi používají je mnoho. Někdo používá uspávaného holuba, tak jak to popsal ve své knize „ Pointer „ pan profesor Martínek, jiní používají různým způsobem upoutané holuby. Někteří cvičitelé holubům uvazují na stojáčky kus papírového kartónu, jiní kus tenké zahradní hadice. Řada cvičitelů umístí holuba do mechanického nebo elektronického vrhače ptáků. Nevýhodou tohoto způsobu nácviku je , že vzlétnutí ptáka je doprovázeno následným zvukem spuštěného vrhače.

- - -

- - -

Teprve až pes spolehlivě zvládá pevné vystavování holuba a je klidný i při jeho vzlétnutí, přecházejí cvičitelé na nácvik vystavování na křepelkách. Před léty jsem se během svého dlouhohodobého pobytu v zahraničí seznámil s jedním americkým cvičitelem, který mě nedávno upozornil na velice zajímavou pomůcku pro nácvik vystavování a klidu před pernatou. Je to jednoduchá pomůcka, finančně poměrně levná. Seznámím s tím čtenáře příští měsíc a doufám i s adresou českého výrobce.
Pro nácvik hledání Američané velmi často používají metodu německého kynologa Franze Granderatha. Cvičitel si ve cvičném prostoru zvolí osu postupu cca 300-400 m dlouhou a ě asi 30 m od této osy střídavě vlevo a vpravo rozmístí klece se cvičnými ptáky a postupně psa vysílá do jednotlivých směrů. Postupně prodlužuje vzdálenost umístěných klecí od osy postupu a využívá se i krajů. Na takovýto parkur lze jít se psem minimálně hodinu po umístění ptáků.
Rozdílů ve výcviku psů u nás a v USA bychom jistě našli mnoho. Tento příspěvěk není určen k tomu, aby vyvolal polemiku o tom, kde se cvičí lépe, cílem bylo seznámit majitele ohařů o tom, jak se cvičí jinde.

- - -


elektro-obojky.cz

Diskuse k článku: Výcvik ohařů v USA

  Zobrazit celou diskusi
-

Vaše fotogalerie

Informace o novinkách emailem
< Červen 2024 >
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Jaké témata článků by jste zde na portále uvítali?

10% (188)
71% (1391)
7% (136)
11% (213)
2% (44)
Počet hlasujících: 1972
Archiv »

 
Prohledat:
zavřítRegistrace | Funkce systému | Proč se registrovat | Ceník | Kontakty

Úvodní strana | Plemena ohařů | Články | Inzerce | Akce | Diskuse | Soutěže

Autorská práva | Reklama | O portálu Ohaři.eu | Zásady ochrany osobních údajů

Podporujeme | Podpořte náš portál | Mapa webu

Partneři portálu: Jen ty nejaktuálnější informace - to je Bonza! LEPŠÍ WEB

Copyright © 2008 - 2024
Web From Pixels group
design by BORI


Navštivte také: stezka Pustevny | fotogalerie dorty | Faktura Online